Paslaugų teikimo sąlygos, grąžinimas

Paslaugų teikimo sąlygos, grąžinimas

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Šios Prekių/paslaugų pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi internetine svetaine www.humandesign.lt (toliau – „humandesign.lt“) sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka humandesign.lt siūlomas prekes/paslaugas ar bet kaip kitaip naudojasi humandesign.lt teikiamomis paslaugomis. Šios taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
1.2 Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis susipažino ir su jomis sutinka.
1.3 Pardavėjas neprisiima rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
1.4 Šios taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas tuomet, kai Pirkėjas humandeisgn.lt svetainėje išsirenka norimą pirkti prekę/paslaugą, suformuoja prekių krepšelį, įvykdo visus pirkimo žingsnius įskaitant prekių/paslaugų apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu gauna iš Pardavėjo patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.
1.5 Pirkti internetinėje parduotuvėje www.humandesign.lt gali visi juridiniai ir fiziniai asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka.

2. Paslaugų apmokėjimo tvarka

2.1 Prekių/paslaugų kainos humandesign.lt svetainėje nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį bei kitus mokesčius, jei tokie būtų taikomi.
2.2 Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti naudojantis elektronine bankininkyste.
2.3 Užsakymas patvirtinamas Pardavėjuj gavus apmokėjimą už prekes /paslaugas.
2.4 Gavus apmokėjimą, Pardavėjas Pirkėjo nurodytu el. paštu išsiunčia sąskaitą faktūrą už įsigytas prekes/paslaugas Pirkėjuj. Sąskaita faktūra išsiunčiama ne vėliau nei per tris darbo dienas.
2.5 Po Pirkėjo atlikto išankstinio apmokėjimo už prekes/paslaugas Pardavėjas įsipareigoja įvykdyti užsakymą per nurodytą terminą.
2.6 Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu humandesign.lt platformoje iš karto po užsakymo užbaigimo. Sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

3. Prekių ir paslaugų pristatymas

3.1 Pirkėjuj įsigijus konsultaciją humandesign.lt svetainėje, atlikus mokėjimą, konsultacija suteikiama po pirkimo su pirkėju ir pardavėju suderintą dieną ir laiką.
3.2 Pirkėjuj įsigijus mokymus humandesign.lt svetainėje, atlikus mokėjimą, paslauga suteikiama įsigytų mokymų aprašyme nurodytą data.
3.3 Pirkėjuj įsigijus mokymus humandesign.lt svetainėje, atlikus mokėjimą, paslauga suteikiama įsigytų mokymų aprašyme nurodytą data.
3.4 Pirkėjui įsigijus kitas teikiamas paslaugas, paskaitas, mokymus (kurių medžiaga yra paruošta pirkimo metu) ar prekes humandesign.lt svetainėje, naudojimasis paslauga yra suteikiamas atlikus mokėjimą, jei atskiros prekės aprašyme nenurodyta kitaip.
3.5 Dovanų Kuponus humandesign.lt paslaugoms, prekėms Pirkėjas gauna į pirkimo metu nurodytą el.paštą per tris darbo dienas. Įsigijus dovanų kuponą, būtina nurodyti asmens vardą, kuriam jis bus skirtas. Informaciją atsiųsti el. paštu: edita@humandesign.lt.

4. Registracija ir asmens duomenų tvarkymas, apsauga

4.1 Pirkėjas, norėdamas naudoti humandesign.lt siūlomas prekes ar paslaugas, turi užsiregistruoti humandesign.lt sistemoje. Registracija įvykdoma atliekant prekių / paslaugų įsigijimo metu užpildant prašomus duomenis arba atlikus pirkimą, Pardavėjas Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu atsiunčia jo individualios paskyros prisijungimo vardą ir slaptažodį. Tokiu atveju Pirkėjas įsipareigoja pasikeisti individualios paskyros slaptažodį.
4.2 Registracijos metu, Pirkėjas susikuria individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims.
4.3 Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų registracijos metu pateikimą.
4.4 Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama humandesign.lt svetainėje, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, atitinkanti LR asmens duomenų apsaugos įstatymus.
4.5 Pateikdamas užsakymą ir užsiregistruodamas pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymų vykdymo, kontrolės ir veiklos analizės tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu arba telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių ar paslaugų užsakymui įvykdyti.
4.5 Pirkdamas prekes/paslaugas, atlikdamas registraciją humandesign.lt svetainėje ir naudodamasis įsigytomis prekėmis/paslaugomis, Pirkėjas kartu suteikia Pardavėjuj teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti asmens duomenis, šiose Taisyklėse numatytais tikslais.

5. Pirkėjo teisės ir atsakomybė

5.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei paslaugas www.humandesign.lt svetainėje Taisyklėse nustatyta tvarka.
5.2 Pirkėjas įsipareigoja gautą informaciją naudoti tik asmeniniais tikslais.
5.3 www.humandesign.lt svetainėje įsigytomis prekėmis/paslaugomis gali naudotis tik pats pirkėjas. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja niekam neperduoti individualios paskyros prisijungimo duomenų (prisijungimo vardo, slaptažodžio), nesidalinti įsigytomis prekėmis / paslaugomis su trečiaisiais asmenimis.
5.4 Portale www.humandesign.lt pateikta medžiaga yra humandesign.lt nuosavybė, todėl Pirkėjas įsipareigoja, jos jokia forma nedauginti, nekopijuoti ir vienokia ar kitokia forma nenaudoti viešai prieinamuose portaluose, leidiniuose ir kt.
5.5 Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo bei nutraukti Sutartį Taisyklėse nustatyta tvarka.
5.6 Pirkėjas, naudodamasis www.humandeisgn.lt  svetaine, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
5.7 Jeigu Pirkėjas pažeidžia šios sutarties sąlygas ar jo atliekami veiksmai kenkia humandesign.lt portalo darbo stabilumui, saugumui, tokiu atveju Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo naudojimąsi humandesign.lt paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jo asmeninę paskyrą.

6. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

6.1 Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis humandesign.lt svetainėje sukurta asmenine paskyra ir įsigytomis prekėmis/paslaugomis. Iškilus techniniams gedimams, problemoms Pardavėjas įsipareigoja kiek įmanoma skubiau jas išspręsti.
6.2 Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už į prekių krepšelį įdėtas prekes ir paslaugas per 3 (tris) darbo dienas.
6.3 Pardavėjas turi teisę keisti įsigytų mokymų, paskaitų medžiagą, siekiant pagerinti turinio vertė. Taip pat turi teisę keisti paslaugų suteikimo terminus.
6.4 Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
6.4 Pardavėjas pasilieka teisę, bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pakeistos taisyklės skelbiamos svetainėje.

7. Pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo taisyklės ir pinigų grąžinimo tvarka.

7.1 Sumokėti pinigai už humandesign.lt produktus/paslaugas, dovanų kuponus, mokymus ir kitas šioje svetainėje parduodamas paslaugas yra negrąžinami, nebent konkrečios prekės aprašyme yra nurodyta kitaip.
7.4 Prekių grąžinimui galioja LR teisės aktuose numatyta tvarka.
7.5 Pirkėjui pradėjus užsakymą ir jo nebaigus (nesumokėjus) pirkimo-pardavimo sandoris laikomas neįvykusiu.
7.6 Pirkėjui ištrynus Paskyrą iš internetinės svetainės, kurią nurodome įsigijus prekes/paslaugas, ar kitaip išreiškus norą, kad Pirkėjo duomenys Pardavėjui būtų nebeprieinami, Pardavėjas neįsipareigoja išsaugoti nusipirktų prekių/paslaugų, su jomis susijusios informacijos ir neužtikrina, kad įsigyti prekės/paslaugos bus prieinamos humandesign.lt svetainėje sukūrus naują Paskyrą ar atkūrus ištrintą Paskyrą.

8. Slapukų naudojimas

8.1 Norėdamas Pirkėjui ar humandesign.lt portalo lankytojui pasiūlyti visavertes siūlomas paslaugas, Tarpininkas naudoja sisteminius slapukus (angl. cookies). Slapukai naudojami siekiant atpažinti ankstesnį internetinės prekyvietės lankytoją, nustatyti internetinės prekyvietės puslapio kalbą, identifikuoti vartotojo sesiją, sesijos raktą, taip pat siekiant identifikuoti ir ištaisyti internetinėje prekyvietėje esančias klaidas. Plačiau slapukų naudojimas aprašytas Privatumo Politikoje.

9. Informacijos siuntimas

9.1 Pardavėjas šių Taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute jo nurodytu telefono numeriu atliekant prekių/paslaugų pirkimą arba registraciją, individualios paskyros sukūrimą.
9.2 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo humandesign.lt skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Jeigu Pirkėjas ir Pardavėjas komunikaciją susijusią su prekėmis ar paslaugomis vykdo kitais būdais nei humandesign.lt svetainėje nurodytais kontaktais, Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės ir rizikos galinčios kilti dėl tokios komunikacijos.

Baigiamosios nuostatos

10.1 Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
10.2 Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
10.3 Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.
10.4 Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare